Vi utbildar digitalt i realtid

KurserPris och anmälan
Distansundervisning

Distansundervisning

Vi har specialiserat oss på distansutbildning.

Förarintyg, Kustskepparintyg, SRC, Utsjöskeppare, Radar, Fartygsbefäl klass VIII, Maskinbefäl klass VIII.

Som elev kan du sitta nästan varsomhelst och studera. Du följer undervisningen via dator, padda eller telefon. Utbildningen är lärarledd och sker i grupp. Precis som på en vanlig fysisk kurs kan du som elev ställa frågor och kommentera eller prata med andra elever.

Det fungerar alltså precis som en vanlig kurs men du kan sitta hemma, helt Coronasäkert.

En lärarledd, interaktiv distanskurs har visat sig vara mycket effektivt. Resultaten på proven ärgenomgående bättre än vid en vanlig kurs. Samtidigt som det går snabbare.

Grupper, båtklubbar och företag.

Kurser på distans mot grupper av kursdeltagare.
Vi hjälper gärna till med råd och tips hur man ska göra för att tekniken ska fungera optimalt.

Vår lärplattform är utvecklad av professiolla programmerare och mycket användarvänlig.

Läs mer ...
Grupper, båtklubbar och företag.
Short Range Certificate (SRC)

Short Range Certificate (SRC)

Short Range Certificate (SRC) är ett intyg som berättigar innehavaren att vara radiooperatör på det marina VHF-bandet.

Läs mer ...

Några av våra Samarbetspartners