Pris och anmälan

Pris och anmälan

Om du vill gå en kurs, skicka ett mejl till bokning@utprick.se
Tala om vilken kurs du vill gå, vilka dagar som passar (normalt brukar det vara mån till torsdag eller lördag fm)
Vi startar kurser när det finns tillräckligt med elever.

Är du intresserad av någon annan kurs så hör av dig.

KURSPRISTILLFÄLLEN
Förarintyg1 595 kr7
Kustskepparintyg1995 kr9
SRC6952
Utsjöskepparintyg2 175 kr9
Kanalintyg655 kr2
Fartygsbefäl klass VII3 930 kr14
Kurslitteratur ingår inte, den beställer du själv.