Quiz Test

Quiz Test

27
Created on By statsministern

Quiz

1 / 5

Vad skall ett fartyg göra, som inte ska väja?

2 / 5

Hur ser man att kollisionsrisk föreligger?

3 / 5

Hur skall en undanmanöver utföras av den som är väjningsskyldig?

4 / 5

Vad föreskriver sjövägsreglerna om utkik?

5 / 5

Fartyg i sikte av annat fartyg signalerar: ”• • •” (tre korta). Vad vill den signalerande tala om?

Your score is

The average score is 10%

0%