Test Quiz4 som ett block

Välkommen till Utpricks Quiz4

1. Fill in the blank.En båt kan om det blir ett stort hål i botten.
2. Hur ser man att kollisionsrisk föreligger?
3. Vad skall ett fartyg göra, som inte ska väja?